Trong hơn 8 năm qua, tôi đã giúp cho hơn 100 khách hàng của mình xây dựng và thực thi thành công hệ thống digital marketing để họ có thể bán hàng như “HƠI THỞ” – liên tục không ngừng nghỉ. 
Tôi mong muốn được kết nối với những người đang kinh doanh để có thể chia sẻ những trải nghiệm của tôi về digital marketing, giúp họ xây dựng hệ thống bán hàng thành công.

QUANG TUNG (TUNGFTU)
Founder & CEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

LE VAN HUNG (HUNGFTU)
FOUNDER & CEO MARKETING TRIZ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Jane Gray
Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

July Wood
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.