Hướng dẫn thiết lập kênh thương hiệu trên Youtube

Bạn đã biết Kênh thương hiệu Youtube?
Hơn 90% người dùng nền tảng video lớn nhất thế giới này vẫn đăng video clip hàng ngày, đó có phải là Kênh thương hiệu hay không?
Câu trả lời có tại video clip dưới đây !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *