Hướng dẫn thiết lập tài khoàn Meta Business Management trong 30 giây

Việc sử dụng Facebook Business Manager mang lại nhiều ưu điểm cho việc quảng cáo trên nền tảng Facebook, bao gồm quản lý hiệu quả, phân quyền và tích hợp các công cụ mở rộng. Điều này giúp bạn tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo và nâng cao khả năng tiếp cận và tương tác với khách hàng tiềm năng trên Facebook.

Ngoài ra, việc sử dụng BM giúp bạn đưa rủi ro về mức thấp nhất so với việc sử dụng tài khoản cá nhân chạy quảng cáo.

Tùng FTU – Cố vấn chiến lược @Marketing Triz.

+84 888 888 712 | tungftucom@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *